48496400 // cls@horsholm.dk

Om UngiHørsholm

UngiHørsholm har flere forskellige tilbud og aktiviteter med beliggenhed forskellige steder i kommunen - her følger et kort overblik.

Holdundervisning, fritidsaktiviteter, skolefag og lektiehjælp

UngiHørsholm tilbyder holdundervisning i en lang række forskellige fag. Der er både traditionelle skolefag og kreative fag, hvor du har mulighed for at blive dygtigere til det, som du lige præcis interesserer dig for. For at tilmelde dig holdundervisning gennem UngiHørsholm skal du som udgangspunkt bo eller gå i skole i Hørsholm Kommune og gå i 7. klasse eller højere. Der skal som hovedregel være mindst 8 elever, for at et hold bliver oprettet. I særlige tilfælde kan hold dog igangsættes med færre elever. Hvis du har et forslag til et ungdomsskolehold, som ikke findes i forvejen, er du også meget velkommen til at komme med et forslag. Vi kan ikke garantere, at alle forslag bliver til noget, men vi lover at vende tilbage hurtigt og undersøge mulighederne seriøst. Holdene foregår på forskellige lokaliteter i kommunen.

Klubtilbud

Ungdomsklubben, der ligger ved siden Vallerødskolen, og Klubben i Ådalsparken er fritidstilbud, der gælder for unge, der bor eller går i skole i Hørsholm fra 13 år (7. klasse) til 18 år. Her kan du hygge dig i cafeen, spille brætspil, spille computer, spille pool eller bordtennis, eller noget helt andet. 

Dagtilbud for unge i Det Røde Hus og Ungehuset

Vi har forskellige tilbud målrettet unge under og over 18 år, som har brug for hjælp til uddannelse og job. Unge under 18 år, som har oplevet udfordringer i deres folkeskoleliv, vil i kortere eller længere perioder kunne tilbydes forløb med sigte på færdiggørelse af og/eller tilbagevenden til skolen. Fokus er trivsel og genetablering af lysten til at lære. Undervisningen foregår i Det Røde Hus ved Kokkedal Station. Unge over 18 år kan gennem Jobcentret visiteres til et afklarende forløb med henblik på at blive uddannelses- og aktivitetsparat. Fokus er på egenudvikling og ressourcer, der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende. Tilbuddet har hjemme i Ungehuset i Ådalsparken.

SSP og gadeteam

SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og socialområdet i kommunen og politiet. Formålet er at forebygge kriminalitet og risikoadfærd hos børn og unge samt grupper af unge. SSP-konsulenten er tovholder for den samlede SSP-indsats i Hørsholm. SSP-konsulenten yder sparring, råd og vejledning inden for det kriminalitetsforebyggende arbejde og er opmærksom på nye kriminalitetsforebyggende metoder – og hvordan de implementeres i det daglige SSP-samarbejde. SSP-konsulenten koordinerer gadeteamet, som arbejder om aftenen, natten, ferier ogi weekender. Vi er til stede der, hvor de unge er.

Ungerådet

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge i alderen 13-20 år på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og foreningsliv. Unge, der går i skole eller bor i Hørsholm kommune, kan stille op til Ungerådet. Der er valg til Ungerådet én gang om året. Valget udskrives her på siden mindst én måned før valgdagen (i 2021 var valget 1. februar). Ungerådet arbejder for at gøre Hørsholm til et federe sted at være ung og for at sikre, at unges stemmer bliver hørt, når der skal træffes politiske beslutninger i Hørsholm. Ungerådet har endnu ikke eget fast lokale, men kan findes online på Instagram: @ungeraadet_horsholm