48496400 // cls@horsholm.dk

Praktiske oplysninger

Forsikringer

Ungdomsskolen har ingen Ulykkesforsikring, så det påhviler deltagernes forældre, at undersøge omkring deres barns dækning.

Undervisningen er gratis – på enkelte hold vil der dog være brugerbetaling, typisk i forbindelse med ture/rejser etc. Se beskrivelse under det enkelte hold.

Vi skal gøre opmærksom på, at aktiviteter med særlig risiko for uheld, som f.eks. Motocross, i flere forsikringsselskaber kræver en særlig påtegning. Det er familiernes eget ansvar at dette er i orden.


Rejseforsikring

Reglerne for rejseforsikringer er blevet ændret med effekt fra d. 1. januar 2008. Disse regler betyder følgende for Hørsholm Ungdomsskoles rejseaktiviteter:

At man kun er sikret sygdomsbehandling for akut sygdom/tilskadekomst og hospitalsophold i EU og EØS landene.

Landene hvor man er sikret sygdomsbehandling er oplistet nedenfor: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

At ekstra udgifter til hjemtransport kun er meddækket i Norden og d.v.s. fra alle andre lande skal der nu være tegnet frivillig rejseforsikring.

Hørsholm kommune har besluttet ikke at tegne (ekstra) specialforsikring for børnene, men lade det være op til forældrene. Det er kommunens opfattelse at langt de fleste familier alligevel allerede på nuværende tidspunkt har sikret sig ved frivillig tegning af årspolice til afløsning af den tidligere dækning på sygesikringskortet.