48496400 // cls@horsholm.dk

Ungehuset

Klubber

Her er alle velkomne!


Beskrivelse

Her er alle velkomne!

Dagtilbuddet:

Ungehuset fungerer som et tværfagligt samarbejde primært mellem center for arbejdsmarked og Skole og Institution.

I ungehuset arbejdes der både med unge under og over 18 år

Unge over 18 år visteres gennem jobcentret til afklarende forløb med henblik på at blive udannelses og aktivitetsparat. Fokus er på egen udvikling og ressourcer der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende.

Aftentilbuddet:

”Klubben” er et sted hvor unge kan opleve og opbygge netværk med andre unge og anerkendende voksne. Unge i aftenklubben er medbyggere af tilbuddet. I klubben kan man producere musik, spille computer, bordtennis, pool og meget mere.

Der er altid en medarbejder der kan hjælpe hvis man har brug for hjælp til skole, uddannelse og alle de andre ting der fylder i et ungdomsliv.


Andre hold i samme kategori