48496400 // cls@horsholm.dk

Ungehuset i Ådalsparken (over 18 år)

Unge over 18 år kan gennem Jobcentret visiteres til et afklarende forløb med henblik på at blive uddannelses- og aktivitetsparat. Fokus er på egenudvikling og ressourcer, der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende. Tilbuddet har hjemme i Ungehuset i Ådalsparken.